Categories
Ekonomi

Lågt antal privatlån inom EU

Statistiken visar att 99% av alla privatlån inom EU tas i hemlandet. Enligt experterna beror detta på byråkrati samt osäkerhet kring regler och hos konsumenten. Närheten till sitt lokala bankkontor och den personliga kontakten torde också spela en avgörande roll. Genom att på politisk nivå underlätta reglerna för privatlån inom EU skulle detta innebära stora fördelar för både låntagare och banker.

Ett förenklat regelverk landgränserna emellan skulle bland annat ge bättre möjlighet till lägre räntor genom jämförelse av inom hela EU. Detta ämne var på tapeten redan 2007, men mig veterligen har det inte skett några större förändringar. Vart hittar man t.ex. en jämförelsetjänst för privatlån från flera EU-länder? Den dagen en sådan tjänst ska jag korka upp med champagne och hummer.