Categories
Ekonomi

Lågt antal privatlån inom EU

Statistiken visar att 99% av alla privatlån inom EU tas i hemlandet. Enligt experterna beror detta på byråkrati samt osäkerhet kring regler och hos konsumenten. Närheten till sitt lokala bankkontor och den personliga kontakten torde också spela en avgörande roll. Genom att på politisk nivå underlätta reglerna för privatlån inom EU skulle detta innebära stora fördelar för […]